สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง
86 หมู่ที่ 3 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ : 0-3807-8888,0-3807-8953,0-3807-8952 แฟกซ์ : 038-078888 E-mail : admin@pongcity.go.th
Powered By WNT.CO.TH