สำนักงานเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
เลขที่ 12/9 หมู่ที่ 18 ค.เทศบาล 3 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3884-4160 โทรสาร : - อีเมล์ :
admin@dcp.go.th
Powered By WNT.CO.TH